Staro Tech AS - Offshore

Snorre A

Snorre A

Snorre A eller Snorre TLP (Tension Leg Platform) er en oljeplattform på Tampenområdet omkring 150 kilometer vest av Florø på norsk sektor av Nordsjøen. Plattformen er flytende og er forankret i havbunnen med strekkstag. Plattformen er bygd i stål, og er en integrert bore-, produksjons- og boligplattform. Snorre A produserer fra Snorrefeltet, og produksjonen startet i august 1992, da med Saga Petroleum som operatør. I 1999 ble Saga Petroleum oppkjøpt av Norsk Hydro, og 1. januar 2003 tok Statoil over som operatør og er det fortsatt.

Stabilisert olje blir ført via rørledninger til Statfjord A for prosessering, og blir deretter lastet ombord i tankskip via lastebøyer. Gassen blir ført til det europeiske kontinentet via rørledningene Statpipe/Norpipe. Boligkvarteret har 268 køyer. Forsyningsbasen til Snorre A og Snorre B ligger i Florø.

Staro Tech AS har lang fartstid på denne platformen og utfører mye vedlikehold på boreutstyret deres, samt produksjon ønsket utstyr og deler.

Snorre B

Snorre B er en oljeplattform i blokk 34/4 på Snorrefeltet i Nordsjøen. Plattformen ble bygget av Aker Stord og startet produksjonen i juni 2001.

Snorre B er en integrert halvt nedsenkbar bore-, produksjons- og boligplattform, og ligger om lag syv kilometer nord for Snorre A. Den produserte oljen transporteres med rørledning til Statfjord-B for lagring og eksport. Noe av gassen reinjiseres i reservoaret, mens resten sendes i rørledning til Statpipe-systemet via Snorre A. Plattformen ble opprinnelig operert av Norsk Hydro. Den opereres nå av Statoil. Plattformen ble designet av Aker Engineering i perioden 1998-2001.

Vi utfører vedlikehold og modifisering av boreutstyr med mer for denne plattformen.

Snorre B

Visund

Visund

Visund er en oljeplattform på Visundfeltet i Norskehavet. Den er en flytende, integrert bore-, prosesserings- og boligplattform. Oljeproduksjonen startet våren 1999 med Norsk Hydro som operatør, men Statoil overtok operatøransvaret 1. januar 2003. Etter en ombygging av plattformen startet Visund fra høsten 2005 også gassproduksjon.  Brønnstrømmen føres opp til plattformen i fleksible stigerør. Den produserte oljen sendes i rørledning til Gullfaks A for lagring og eksport. Gassen eksporteres til kontinentet.

Vi utfører vedlikehold på utstyr og produksjon av nytt

Deepsea Yantai

Deepsea Yantai is a GM4D harsh environment design and is Odfjell Drilling’s first rig of this design. The unit is designed for operations in harsh environments and at water depths of up to 1,200 m.

Vi produserer deler og utfører vedlikehold og reparasjoner på Yantai sitt utstyr.

Deepsea Yantai

Staro Tech AS
Botnastranda
6900 FLORØ

Org nr. 995 053 225

Staro Tech AS er sertifisert i Achilles  som samler inn og validerer leverandørdata og reduserer risiko globalt. Denne datadrevne innsikten bygger leverandørkjeder som er mer sikre, bærekraftige og som presterer bedre.